Inovacion

SmartKids™ është programi edukativ më inovativ në Shqipëri

Markë

Ky program mbrohet nga legjislacioni i markës tregtare

Bashkëpunime

Programi ynë mbështetet nga institucionet vendase më me rëndësi në fushën e edukimit

ARRITJET E SMARTKIDS™

Më poshtë mund të njiheni me disa statistika rreth programit tonë ndër vite

Vite eksperiencë
Seanca të realizuara
Fëmijë të regjistruar

PLATFORMA INTELIGJENTE E EDUKIMIT

Në metodologjitë tona, ne përdorim mundësitë më të mira që na ofron teknologjia digjitale. Platforma jonë digjitale autentike na ndihmon të ndjekim ecurinë individuale të çdo fëmije, duke u bazuar mbi një numër treguesish psiko-social. Këto të dhëna na ndihmojnë ne dhe prindërit e fëmijëve që të ndjekin hap pas hapi ecurinë mësimore dhe zhvillimin intelektual, ashtu si dhe na mundëson identifikimin e pikave të dobëta për t'i përmirësuar ato në mënyrë më individuale.

Çfarë do të mësoni

Robotikë

Kodim

Elektronikë

Shkencë

SHFAQJE NË MEDIA

Partnerët tanë

LEXONI BLOGUN TONË

Ashtu siç j'ua kishim premtuar edhe në broshurat e vjetshme, jemi më se të lumtur t'ju prezantojmë me modulin tonë më të ri edukativ: Elektronika!
SmartKids™ tani ofron një kurs të ri: Robotika! Gjithçka në këtë modul ka të bëjë me përmirësimin e aftësive praktike, të mësuarit si të programosh robotët,
sqShqip