Blog

Ju prezantojmë: Robotikën

Moduli më i ri: Robotikë

SmartKids™ tani ofron një kurs të ri: Robotikën! Gjithçka në këtë modul ka të bëjë me përmirësimin e aftësive praktike, të mësuarit si të programosh robotët, të përmirësosh aftësitë imagjinative dhe të zgjidhjes së problematikave, koordinimi sy-motor dhe logjika sekuenciale; të gjitha këto duke u argëtuar në mënyrë individuale por edhe në grup!

Ky ishte një modul mjaft sfidues për tu zbatuar, pasi mund të përshtatet për një brez të gjerë grupmoshash. Ne kemi eksperimentuar dhe përfunduar me sukses një kurs të plotë vjetor me fëmijë prej moshës 3-vjeçare e sipër, periudhë gjatë së cilës vrojtuam rezultate të mrekullueshme! Grupmosha të tjera përfshijnë sigurisht parashkollorët, nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe ata të gjimnazit. Përpjekjet tona rezultuan të ishin të suksesshme dhe sot jemi mjaft të lumtur që t'ju ofrojmë këtë modul për grupmoshat 3-16 vjeç!

Për kuriozitet, a dëshironi të shihni një video prezantuese?

Ndiqni përditësimet tona duke vizituar postime të tjera ose vizitoni kurset tona të tjera.

SmartKids™ tani ofron një kurs të ri: Robotikën! Gjithçka në këtë modul ka të bëjë me përmirësimin e aftësive praktike, të mësuarit si të programosh robotët, të përmirësosh aftësitë imagjinative dhe të zgjidhjes së problematikave, koordinimi sy-motor dhe logjika sekuenciale; të gjitha këto duke u argëtuar në mënyrë individuale por edhe në grup!

Ky ishte një modul mjaft sfidues për tu zbatuar, pasi mund të përshtatet për një brez të gjerë grupmoshash. Ne kemi eksperimentuar dhe përfunduar me sukses një kurs të plotë vjetor me fëmijë prej moshës 3-vjeçare e sipër, periudhë gjatë së cilës vrojtuam rezultate të mrekullueshme! Grupmosha të tjera përfshijnë sigurisht parashkollorët, nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe ata të gjimnazit. Përpjekjet tona rezultuan të ishin të suksesshme dhe sot jemi mjaft të lumtur që t’ju ofrojmë këtë modul për grupmoshat 3-16 vjeç!

Jeni kuriozë të shihni një video të shkurtër ilustruese?

Një video ilustruese për modulin e Robotikës

sqShqip