Kurset

ÇFARË OFROJMË

Ne ofrojmë kurse të ndryshme STEM për fëmijë të moshave 6-14 vjeç dhe të rinj e studentë të moshave 15-22 vjeç. Disa kurse për fëmijët e vegjël synojnë nxitjen e interesimit ndaj fushave STEM, ndërsa kurset për më të rritur dhe studentë synojnë pajisjen e tyre me aftësi pune për industrinë e teknologjisë dixhitale.

Kurse për moshat 6-14

ROBOTIKË

INFORMATIKË

MODELIM 3D

GAME DESIGN

WEB APPS

ELEKTRONIKË

Kurse për moshat 15-22

WEBSITE ME WORDPRESS

FRONT-END DEVELOPER

BACK-END DEVELOPER

>> 1 JAVË PROVË FALAS <<

DETAJET E KURSEVE

ÇDO KURS ZGJAT 3 OSE 4 MUAJ

2X / JAVË

SEANCA 1 ORË 30 MINUTA

6-7 STUDENTË NË GRUP

sqShqip