Blog

Electronics: The newest SmartKids educational module

Just as we promised you in our printed leaflets last year, we are happy to introduce to you our newest educational module: Electronics!

Electronics has evolved so much during the past decade, that everything which surrounds us has started to be precept as being Smart, as such a new industry is born, the industry of Intelligence of Things, which is transforming our life and fields like design, transport, health, food security, agriculture, economy, consumer market and export. This module aims to teach to its participants how to analyze industry processes and how to automate through the most sophisticated software and hardware development platforms in the world, like Raspberry Pi and Arduino.

Children will learn the fundamentals of electronics and then will participate into fun group projects of building their favorite smart devices: by hand! Yes, the whole point of electronics is to give kids the possibility to build themselves whatever they imagine, and then “give life” to it by programming it.

This module, alongside with programming, are important skills that children will develop in their intellectual being and character, in preparation for any problem that will be presented to them in the near future, especially when problem-solving skills are required and involved with their careers.

Find out other courses by clicking on this link, and as always you can contact us via our social media!

Ashtu siç j’ua kishim premtuar edhe në broshurat e vjetshme, jemi më se të lumtur t’ju prezantojmë me modulin tonë më të ri edukativ: Elektronika!

Elektronika ka evoluar jashtëzakonisht shumë gjatë dekadës së fundit, aq sa çdo send që na rrethon ka filluar të perceptohet si Smart, dhe si e tillë ka lindur industria e Inteligjencës së Gjërave (Intelligence of Things), çka po e transformon mënyrën tonë të jetesës në fusha si dizajni, transporti, shëndeti, siguria ushqimore, industria e agrikulturës, ekonomia, tregu konsumator dhe eksporti. Ky modul do t’i mësojë pjesëmarrësve si të analizojnë proceset e industrive dhe si mund t’i automatizojnë ato nëpërmjet platformave software dhe hardware më avantgarde në botë, si RaspberryPi dhe Arduino.

Fëmijët do të mësojnë bazat e elektronikës dhe do të marrin pjesë në projekte në grup mjaft argëtuese për të ndërtuar paisjet e tyre smart, me vetë duart e tyre! Po, pikërisht ky është qëllimi i elektronikës, pra tu japë fëmijëve mundësinë që të ndërtojnë vetë çdo gjë që ata imagjinojnë dhe më pas “t’i japin jetë” duke e programuar atë.

Ky modul, së bashku edhe me programimin, janë aftësi shumë të rëndësishme që do të zhvillojnë anën e tyre karakteriale dhe intelektuale, gjithmonë në përgatitje ndaj problematikave të çdo lloji që do të hasin në të ardhmen e afërt, aftësi këto të lidhura ngushtë edhe me karrierat e tyre.

Zbuloni kurse të tjera duke klikuar në këtë link, dhe si gjithmonë ju mund të na kontaktoni nëpërmjet mediave tona sociale!

en_USEnglish